Vergroot het aantal MB’s dat je kan importeren via phpMyAdmin

Wanneer je net zoals ons, lokaal met WampServer werkt, en je wilt een bestand dat meer als 2 MB groot is importeren via phpMyAdmin, dan loop je tegen een probleem aan. Standaard kan je geen bestanden groter dan 2 MB importeren.

Dit is echter zeer eenvoudig te verhelpen. Zoek naar de php.ini file van apache (lokaal bevindt zich dat meestal hier: C:wampbinapacheapache2.2.8binphp.ini) en pas de volgende regels aan:

max_execution_time = 30
max_input_time = 60
memory_limit = 125M
post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M

verander die in:

max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M
post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M

Je hebt hiermee het aantal MB’s opgeschroefd naar 750 en meteen ook het limiet dat aan het geheugen gesteld werd verhoogd, zodat je niet tegen problemen aanloopt mocht je daadwerkelijk een zo groot bestand importeren, en de tijd die beschikbaar is om alles te importeren.