Privacy Statement

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u of uw browser rechtstreeks aan ons opgeeft.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Albruna
Adres: Aldebaranstraat 9
Postcode + woonplaats: 9742 LG Groningen

E-mail: albruna@albruna.nl
Telefoonnummer: 06 45006036

Albruna is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  Albruna is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens Albruna, waaronder www.albruna.nl, het gebruikte Content Management Systeem en het Customer Relationship Management systeem.

Albruna verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten ook gebruik van cookies. Bekijk hier onze Cookieverklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

De door Albruna opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Albruna. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Albruna om de overeenkomst uit te voeren.

Albruna gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Albruna altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website en het Content Management Systeem te waarborgen.

Door Albruna worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, uw bedijfsnaam, uw adres, postcode, vestigingsplaats en land en uw e-mailadres;

2) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, uw bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, postcode, vestigingsplaats en land en uw e-mailadres;

3) voor de aanvraag van een telefonisch intakegesprek: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer;

4) voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;

5) zodra u uw voorstel, offerte, factuur en/of digitale contract bekeken hebt, zal ook uw IP-adres worden vastgelegd.

Gegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te laten wijzigen en te laten verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan albruna@albruna.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 60 dagen;

2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn;

3) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Albruna gebruik van een externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de Email Service Provider. De externe E-mail Service Provider is Mailchimp.

Het staat Albruna vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Albruna ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk door de eigenaar van Albruna.  In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Albruna.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Link naar de Privacy Instellingen